Keramat seorang wanita

Syeikh Sariy Saqaty r.a adalah seorang alim dan ulamak yang abrar. Murid-muridnya terdiri daripada pelbagai kaum yang datang dari merata pelusuk. Salah seorang daripada muridnya adalah seorang wanita yang solehah, jujur dan sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Wanita ini mempunyai seorang anak yang bernama Muhammad. Anaknya telah diserahkan kepada seorang guru untuk mempelajari ilmu-ilmu agama dan mengaji Al-Quran.

Pada suatu hari Continue reading

Advertisements

Angkatan sastra Indonesia

Periodisasi Angkatan Sastra Indonesia

Sastra Indonesia terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu:

* lisan

* tulisan

Secara urutan waktu maka sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan:

* Angkatan Pujangga Lama

* Angkatan Sastra Melayu Lama

* Angkatan Balai Pustaka

* Angkatan Pujangga Baru

* Angkatan 1945

* Angkatan 1950 – 1960-an

* Angkatan 1966 – 1970-an

* Angkatan 1980 – 1990-an

* Angkatan Reformasi

* Angkatan 2000-an

* Angkatan 2010

info selengkapnya dalam bentuk pdf download disini